Hjem

Riska historie og musèumslag

Museumshuset - Riska Historie og Museumslags lokaler

Hvem er vi ?

Lagets navn er Riska Historie og Museumslag og er som navnet sier, en frivillig forening med ett valgt styre som skal ivareta bygdas historie og eldre gjenstander.

 

Riska Historie og Museumslag har jubileum i 2018.

16.november 1993 etableres Riskamuseet og laget kan dermed feire 25 års jubileum.

Styret gjør en navne endring med bakgrunn i vedtektene som sier noe om historieformidling og at det ikke er så mye museum vi har. Selv om det med tiden har blitt flotte utstillinger i eget hus :-)

 

Navnebytte ble gjeldende fra 2009, i 2018 blir det 25 års jubileum.

 

 

Navn og formål

§1 Foreningens navn og formål

Foreningens navn er Riska historie- og museumslag. Foreningens formål er å arbeide for god og formålstjenlig bevaring og registrering av Riskabygdas fornminner. Med dette mener innsamling og registrering av bygninger, bruksting, skriftlige- og muntlige beretninger, stedsnavn, levesett, handelsvirksomhet, kommunale dokumenter m.m. med hensikt å bevare dette for kommende generasjoner. Foreningen skal arbeide for at innsamlet materiale skal kunne utstilles i egnede lokaler i bygda.

Historie delen

Hva er historie og hvordan tar vi vare på den ? Vi har vår egen bygdebok : Riska Gardar og Tettstad. Vi samler inn historier og bilder som blir satt sammen til en årbok og vi har samlinger og forteller om gammel historie. Like så viktig som å samle inn historie er og få den formidlet til nålevende generasjoner.

Museumsdelen

Hva er gammelt og verdt å ta vare på ? Hvordan skal vi få tatt vare på det vi får inn ?

 

Vi har utstilling i våre kjellerlokale. Alt blir registrert, noe bli lagt på lager, andre ting blir hos eier eller hvis vi ikke har plass eller eier vil bli kvitt det så kan vi gi det til noen som ønsker å ta vare på det.

 

Vi har også begynt å legge ut på våre nettsider.

 

Disse sidene er under kontinuerlig utarbeidelse og web editor ønsker gjerne tilbakemelding om forandringer eller tillegg.

Send mail til post at riskahistorie.no

 

 

Oppdatert 14.2.2018

Tusen takk for bidragene til å gi ut historien om Riska. Vi setter stor pris på støtten.

Se linker til alle sponsorene på bok sidene

 

 

Webmaster Kenneth Lie

 

Copyrights 2015 - 2018

 

Vi er på Facebook.