Gnr. 100 Hetland

Hetland ligg høgt over Hommersåk i aust. Frå myrane på den øvre delen av Hommersåk og flatene ved Hetlandsvatnet, stig terrenget sterkt oppover mot aust. Denne lange bakken er innmarksområdet og den dyrka jorda til Hetland. Det gamle gardstunet ligg øverst på denne lange bakken, 95 meter over havet. Herifrå breier utmarka seg innover mellom fjella i det store fjell- og skogsområdet som danner overgangen mellom Riska og Høle.

Hetland grenser i vest til Hommersåk, i nord til Lauvås og Eltarvåg, i aust til Bersagel og Store Auglend i Høle, og i sør til Maudland og Frøyland.

Kilde: Eivind Smith’s bok Riska Gard og Tettstad

 

 

 

 

Øvre_Hetland_Trolig