Ærede Riskabuer

Ordener og medaljer

Det var Kong Haakon som stiftet Fortjenstmedaljen, 1. februar 1908.

Hensikten var å komplettere St. Olavs Orden.

Hvorfor en fortjenstmedalje?

Utnevnelsene til Den Kongelige Norske St. Olavs Orden skjedde i henhold til statuttene

”… for at belønne utmærkede fortjenester af Konge og Fædreland,

af Menneskeheden eller af Kunst og Videnskap”.

 

Dette betydde at det primært var samfunnstopper, kunstnere og vitenskapsmenn som ble tildelt ordenen.

Den nådde ikke den jevne nordmann. Dermed ble Kongens fortjenstmedalje innstiftet. Den skulle gis til belønning for fortjenester av kunst, vitenskap og næringsliv samt for utmerket forhold i offentlig tjeneste. Det var en videreføring av Kong Oscar IIs Belønningsmedalje, som hadde opphørt i 1905.

 

Hvem har fått den?

I løpet av medaljens 100 år har 35.000 menn og kvinner mottatt Fortjenstmedaljen. Den deles ut i gull eller sølv, og tildelingene i gull utgjør om lag 15 % av det totale antallet. Historisk sett har kvinneandelen vært lav, rundt 10-12 %, men den øker fra år til år, i tråd med samfunnsutviklingen for øvrig.

 

Et bredt spekter av yrkesgrupper og organisasjoner er representert. Vi finner søndagsskolelærere, sykepleiere, gårdbrukere, postbud, mekanikere, glassblåsere, fabrikkarbeidere, tillitsvalgte, sosialarbeidere, pensjonerte ordførere, lærere, direktører, leger, misjonærer, skuespillere, artister, idrettsledere, fiskere, frelsesoffiserer, forfattere, musikere, jurister og forskere, for å nevne noen.

Følgende medaljer er tildelt eller kan tildeles.

(Klikk på ønsket tildeling for å komme til hjemmesiden deres)

 

St.Olavs Orden

Fortjeneste Orden

St.Olavs medaljen

Kongens Fortjeneste medalje

Kongens Erindrings medalje

Den Norske Løve

Norske Dekorasjoner

 

Mottakere av Kongens Fortjenestemedalje.

 

Olaf Stangborli 2011

Christian Sjøthun 2004

Charles Olsen 2003

Hans Jødestad 2001

Johannes Larsen Riska 1918

 

Haakon 7’s Frihetsmedalje m/Diplom

 

Konrad Andreas Vier

Ansgar Aanensen

Paul Torbjørn Paulsen

Rudolf Olaus Mikkelsen

Paul Severin Jensen

Donald Hovland

Lars Bernhard Hommersand

Bjarne Helliesen

Toralf Gregersen

Trygve Marselius Frøiland

Marton Frøiland

Nikolai Andreas Fløisvik

Andreas Enevald Fløisvik

Johannes Berge

 

Deltakermedaljen 1940 – 1945 m/Diplom

 

Donald Hovland

Karl Økland

Lars Riska

Jens Motland

Olav Haaland

Kristian Maudal

 

Krigsmedaljen

 

Konrad Andreas Vier

Ansgar Aanensen

Paul Torbjørn Paulsen

Rudolf Olaus Mikkelsen

Paul Severin Jensen

Donald Hovland

Lars Bernhard Hommersand

Bjarne Helliesen

Toralf Gregersen

Trygve Marselius Frøiland

Marton Frøiland

Nikolai Andreas Fløisvik

Andreas Enevald Fløisvik

Johannes Berge

 

Deltakermedaljen (minimum 4 måneder i fart under Nortraship under krigen)

 

Ansgar Aanensen

Olav Usken

Bjarne Helliesen