Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring

Undertegnede, , samtykker til at Riska historie- og muséumslag

kan behandle mine personopplysninger som beskrevet her:

 

 

  1. Personopplysninger som behandles:

         – Navn

         – Adresse

         – Telefon nr.

         – E- postadresse.

 

  1. Denne samtykkeerklæringen omfattes følgende behandling:

         – Medlemsliste

         – Kontaktliste

         – Statistikk

 

     3. Behandling av personopplysninger vil bare bli foretatt med følgende formål:

         – Kontingentfaktura

         – Informasjon

         – Adresselister

 

 

Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake.

 

 

Jeg er kjent med at jeg kan finne mer informasjon om hvordan mine opplysninger blir behandlet, og mine rettigheter, i vedlagt personvernerklæring.

Hommersåk,

                                                    dato

                                                                                                                   underskrift

 

 

Finn oss på Facebook: Riska historie- og muséumslag

Internett: http://riskahistorie.no

E-post: riskahistorie@lyse.net

Org.nr. 811688282