Gnr. 103 Bjelland

Foto fra Bjelland. Datering: usikker

Bjelland garden ligg på ein rund høyde sør for og opp av Frøylandsvatnet. Tunet ligg 100 meter over havet. Bjelland si utmark ligg rundt sørenden av Frøylands- vatnet, og går også opp på Bjellandsfjellet i aust. Denne garden grenser i nord til Frøyland, i vest til Skjørestad, i sør til Haualand og Merland, og i aust til Litle Auglend i Høle.

Kilde tekst og foto: Eivind Smith’s Riska Gardar og Tettstad