Kontakt

Ønsker du å komme i kontakt med Riska historie & museumslag kan du gjøre det på følgende måte:

 

Besøksadresse: Hommersandbakken 17, 4311 Hommersåk

Postadresse: Postboks 95 , 4395 Hommersåk

Epost: riskahistorie@lyse.net

Telefon (sekretær, Kenneth Lie): 93 81 13 14

 

Kontornummer medlemskap: 3265.11.39952

Kontonummer Boksalg: 3265.11.39944

Organisasjonsnummer: 811688282