Styret

 

Leder                                  Ottar Nesheim
Nestleder                          Eivind Frøiland
Sekretær                           Kenneth Lie
Kasserer                            Johan Hammervold
Styremedlemmer           Ivar Thorstensen, Audhild Eikeland og Arne Bjelland
Varamedlemmer            Giske Nordmark og Edvin Lauvås

Revisorer
Knut Lauvås
Mangor Eikeland

Valg/innstillingskomitè
Leder: Per Olav Lauvås
Medlem: Brit Sissel Todnem
Medlem: Liv Torunn Roaldkvam

Kontornummer medlemskap: 3265.11.39952
Kontonummer Boksalg: 3265.11.39944
Organisasjonsnummer: 811688282

Nøkkelpersoner

a. Audhild Eikeland er satt opp som kontaktperson mot Åpent Hus. Eivind Frøyland er vara representant.
b. Filmkveld (første torsdag I måneden) – Ottar Nesheim er kontaktperson.
c. Registrering av museumsgjenstander– Audhild og Bjørg registrerer og Eivind Frøyland er kontaktperson for styret.
d. Arne Bjelland er «husfar».
e. Liv Torun er kontaktperson for Kverna for styret.
f. Brit Sissel er kontaktperson for Kverna på vegne av museet.
g. Per Berge og Arne Eikeland er “Kvernkaller” og tar seg av demostrasjoner av Kvernå. De maler også mjøl på bestilling.
h. Kenneth Lie er web og FB ansvarlig.