Gnr. 108 Jødestad

Foto fra det gamle tunet på Jødestad. Datering: trolig århundre skiftet.

Jødestad ligg på ein flate eller hylle i terrenget, oppføre utmarka på Riskagarden. Tunet ligg 140 meter over havet. Innmarka går ned mot aust, mot Frøyland, mens utmarka strekker seg oppover mot fjellet i vest.
Garden grenser i nord mot Riska og i sør Skjørestad, i vest ligg Dale og i aust Frøyland.

Kilde tekst og foto: Eivind Smith’s Riska – Gardar og Tettstad