Gnr. 96 Usken

Usken ligger på ei øy for seg selv, den eneste av gardene som ikke ligger poå fastlandet.
Gardshusene og de dyrka områdene ligger fint til i sør, beint imot Riska og Hommersåk. Resten av øya er for en stor del fylt av berg, myrer og vann og er utmark. Utenom selve hovedøya , hører til denne gården også den mindre Uskekalven i nordøst. Her er det nå flere småbruk. De var i sin tid husmannsplasser under Uskegarden. Fra Uskekalven er det ikke langt over Uskesundet til Lauvås.
Den første bosettingen på Usken er tilbake til yngre steinalder. Da ble det hugget ned trær og rydda de første åkrene. Det viser ett par steinøkser som er funnet her.
Fra Eivind Smith’s bok: Riska Garder og Tettstad

I dag er Usken og Uskekalven for det meste hytter men også en del fastboende. Det er gjevnlig båtforbindelse både til Riska/Hommersåk og til Stavanger.

Bilde hentet fra Eivind Smiths bok “Riska: gardar og tettstad”