Gnr. 97 Lauvås

Foto fra Lauvås. Datering: usikker.

Lauvås ligger 3 km fra Hommersåk sentrum mot Bergsagel. Stedet består av gårder, fastboende og hyttefolk.
Garden Lauvås
De to gårdene Lauvås og Eltervåg ligger i den indre bygda og danner overganen til Høle. I motsetning til den ytre bygda som er et åpent dalføre, er naturen her inne mer småkupert og oppdelt. Her er det heller ikke så store sammenhengende områder med dyrka jord, men mer småflekker innimellom bergknausene.
Når en reiser inover fra den sentrale delen av bygda, er Lauvås den første garden en kommer til her inne. Like under Husafjellet ligg det gamle gardstunet, 45 meter over havet. Innmarka ligger rundt innimellom fjellene, mens det bergfylte området ut mot sjøen i vest utgjør utmarka.
Nede i Lauvåsvågen er det også gammel bosetting. De første som bodde her var husmenn.
Lauvås skifter mot nord og øst med Eltervåg, i sør med Hommersåk og Hetland.

Kilde: Eivind Smith’s Riska – Gardar og Tettstad