Gnr. 99 Maudland

Maudland ligger høyest av alle gårdene i bygda. Tunet ligger 170 meter over havet.
Maudland gard ligger ensomt blant fjellene, langt oppe i en dal øst for Frøylandsvannet. Mot nord er det kort vei over fjellet ned til indre Hetland og det er heller ikke så langt over fjellet sørover til Sandalen, en tidligere husmannsplass under garden Bratthetland i Høle. Innfor Torsfjellet støter alle fire gardene Hetland, Maudland, Brathetland og Store Auglend sammen i ett punkt.
Maudland kan spores tilbake til år 1664.

Kilde: Eivind Smith’s bok Riska Garder og Tettstad.