Historien om Sandtransport

Offisielt navn på virksomheten er Sandtransport ANS. Den ble registrert 19.12.59. og avsluttet 31.12.93.
Selskapsform: Ansvarlig bedrift.

Logo/pakkseddelmerke fra Sandtransport

Eiere

Lars Røgenes f. 1925

Leif Bertelsen f. 1926

Johannes Hetland f 1925

Bjarne Østebbe f. 1925. — d. 1987.

Virksomhetsperiode

fra 1948 — t.o.m. 31.12.93.

 

 

 

Bedriftens forretningsområder gjennom tidene

Anleggstransport, linjetransport, kjøp/salg- transport- og uttak- av gusisandisingel-masser, eiendomsutleie, kjøp og salg av byggevarer, produksjon og salg betongvarer og ferdigbetong. Etter samtaler mellom Håkon Sagen/ Enok Lauvås og Lars/Leif og i tillegg gjennomgang av bedriftens arkiverte dokumenter kan en fortelle Sandtransports historie som følger:
Det hele begynte med anleggstransport(d.v.s. uttransp. av utstyr til tunnelutsprengnig) på Flørlifjellet 1948/1949, Oppdragsgivere for prosjektet var Betongbygg a/s Kristiansand mede avd. i Sandnes. Proviant og utstyr til tunneldrift som skulle fra Flørli til Blåstøldalen måtte fraktes i flere etapper. Først med pålasting på tralle opp til Dammen som ligger 720 ni o.h., omlasting, deretter med lastebil til Flørlivannet, omlasting, så med båt over vannet, omlasting, deretter beltebil til Øvre Flørlivatm, omlasting, videre med båt over vannet omlasting, derfra med beltebil til Hogganvann, omlasting, videre med båt over vannet, omlasting, derifra med beltevogn(wiesel) til Indre Hoggas vane omlasting, videre med båt frem til en 12-mannsbraldwrigg med oppstillingsplass for anleggsutsyr og anleggsmaskiner og hvor det igjen ble omlasting Dette betyr omlasting hele 9 ganger, og i og med at dette måtte gjøres for hånd så ble det lange dager med hardt arbeid og mangt tunge løft.

I tiden etter ble det kontraktørarbeid for Lyse Kraft fra 17.07.50„ frem til 25.05.64. Dette bestod i å kjøre ut kraftlinjer. Her kan nevnes følgende traseer:

3 stk 132 kv linjer fra Lyse(Fyljesdalen) til Tronsholen sekundærstasjon.

1 stk 50 kv. linje fra Jørpeland kraftstasjon til Veland.

1 stk 50 kv. linje fra Tronsholen til Ullandhaug

1 stk 50 kv linje fra Vagle til Bryne(Vassbø)

1 stk 50 kv linje fra Serigstad til Opstad.

Uttransportering av linjematriellet måtte foregå i allslags ulendt terreng – det være seg i myr, marker og fjell. En måtte bruke firehjulstrekkte lastebiler, beltebiler, traktorer og taubaner m.m. og i tillegg mye fantasi for å møte alle utfordringene. En måtte og bruke det klimaet bød på — eks. kjøre i uttørket myr når det lot seg gjøre eller kjøre frem materialet så langt det var vei om høsten. For deretter å ta dette igjen til vinteren når frost sørget for nok bæring i terreng og på islagte vann. På vinterstid brukte en for eksempel 3 beltebiler(wiesel) med slede og kjørte 10 timers skift for linjetransporten i fjellområdet Sognesand til Fyljesdalen og fra Eime til Forsand dette for en måtte “smi mens jernet var varmt” m.a.o. utnytte det føre en hadde best mulig.
1 1955 startet en opp med sandtak på Krågedal med. ca 1 års drift. Denne korte drasperioden skyldes at leir-innholdet i sanden etter hvert ble for stor. Deretter startet en derfor opp et nytt sandtak på Åreskjold med drift forn 56/57 Sanden og singelen som ble tatt ut ifra Krågedal og Åreskjold ble transportert til bl.a. Cementen i Stavanger

— derav oppstod navnet SANDTRANSPORT.

Firmaet engasjerte da 5 mann og 3 biler til dette formålet. Sand/singel som ble levert til Cementen ble brukt til ferdigbetong og til rørstøperiet. Sand/singel som ble levert til, den da nye, Premofabrikken p_å Forus som ble brukt til rørproduksjon for Inter- kommunalt vannverk. Da denne rørproduksjonen var ferdig ble rørfabrikken solgt til Arne Ånesttid som brukte lokalene til mekanisk verksted.

I 1964 måtte en avslutte sandtaket i Åreskjold p.g.a. km-avgiften ble for stor og at en derfor fikk lite konkurransedyktige priser.

Nytt sandtak ble startet opp på Mæle på Helle i Forsand kommune. Kontrakt ble skrevet 01.12.58 med grunneier Lars Helle. Bygging av sandsiloer og kai startet 05.12.58.og var ferdig 10.08.59. 1961 den 14. desember ble det skrevet kontrakt mellom Sandtransport og Stavanger Cementvarefabrikk med en årlig leveranse på 300.000 hl sand/singel. Dette var i den tiden å regne for en stor kontrakt. Santransport leverte på den tiden og fremover sand/shigel i både Rogaland og Bergen(i Hordaland-fylke). Kontrakten med Lars Helle (i -58) opphørte i april 1981.

Norsk Spennbetong overtok dette området etterpå og bygda da ny kai og betongfabrikk.

 

Etter å ha fått nye kontrakter for uttak av masse med Harald Eikeland 24.08.65. og Jonas T. Espedal 31.08.65. fikk en et godt grunnlag for å utvide bedriften.
I 1965 den 6. november kjøpte Sandtransport gnr 44 bnr 2 på Helle av Peder Fossmark.

Denne eiendormnen(Osaheia) er på 20 mål med stor strandlinje. Formålet med dette kjøpet var å kunne bygge nytt knuse- og foredlingsanlegg i og med at massen nu skulle transporteres ifra Nedre Espedal til Osaheia.l tillegg var det og behov for å bygge større kaianlegg for mottak av store båter. Det nye anlegget hadde byggestart i desember 1965 og var ferdig til produksjon i juli 1967. Det nye anlegget har 7 runde betongsiloer med diameter 8m og en høyde på 10in i tillegg kommer overbygget(5m høyde). Under siloene er det ca. 60m med transportbelter, i tillegg kommer lastebeltene på kaianlegget alt med en lastekapasitet på ca 500 tonn i timen. Den største enkeltlast som ble skipet ut var på hele 5000 tonn singel og denne lasten gikk til Tyskland, Sandtransport sine største kunder stod for en årlig leveranse på 300.000 hl til Stavanger Cementvarefabrikk, 1.000.000. hl til Kullkompaniet af1871(Rieber og sønn i Bergen), 100.000 hl til W.Engelsen på Stord og 400.000 hl til Stenmaterialer & Shipping als i Danmark. Alt i alt tok Sandtransport ut masser på Helle i Forsand i fra sine 7 grunneiere på hele 38.786.993 hl. Dette foregikk ifra 19.08.59 og frem til 31.12.93. Sandtransport solgte eiendom, rettigheter og anlegget på Helle til den største kunden nemlig Nodest Vei (Rieber & Sønn i Bergen) 31.12.93. Santransport hadde hatt kontrakt med dette firmaet siden 08.10.66.

1 1970 kjøpte Sandtransport T. Skretting sin eiendom på Hommersåk med alle rettigheter. Formålet med dette kjøpet var å bygge fabrikk som produserte betongvarer og ferdigbetong. Denne produksjonen kom i gang i 1971, og etter hvert ble det også salg av byggevarer iforb. med betong-leveranser til grunnmurer. Sandtransport drev og på med utleie av lager. 2000 kvm. ble leid ut til Statens Kornforening for lagring av korn fra 1974 til 1978. Og i fra 08.02.82 til 31.12.88. leide Sleretting 1800 kvm. for lagring av laksefor. Sandtransport inngikk 14.11.88. kontrakt med Rygg Maskin (fra Randaberg) om utsprenging av fiell i Hornmersåkvågen for en skulle kunne bygge nytt ferdigbetongblandeverk med siloanlegg. Dette var ferdig 06.02.89. Nytt siloanlegg inklusiv blandestasjon ble støpt av entr. Olav Sørevoll(Hommersåk) i 1989-1990. Sandtransport selger sin avdeling på. Hommersåk 31.12.93. til broderibedriften Berge M. Bertelsen.

Sandtransport hadde ca 20 personer som arbeidet for bedriften da den ble solgt des.1993. Og dermed var bedriften Sandtransport ans. med virksomhet både på Helle i Forsand kommune og på Flonmiersåk i Sandnes kommune avviklet.

Tekst skrevet av Lars Røgenes 2008.